Telefon 0511-780 280 |  KontaktIntegritetspolicy

Integritestpolicy aduo/Storefiller AB


Integritetspolicy

aduo/Storefiller AB

2018-05-25Denna integritetspolicy förklarar hur aduo/Storefiller AB behandlar personuppgifter och vilka

rättigheter du har beträffande personuppgifter.


Hur aduo/Storefiller AB behandlar dina personuppgifter


Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas till oss av kund


Framför allt behandlar Aduo/Storefiller AB personuppgifter som lämnas av kund i samband

med registrering av konto. Ett konto krävs för att kunna utföra en beställning från någon av

Aduo/Storefiller ABs beställningstjänster. Personuppgifter lämnas även av kund vid

beställning i Aduo/Storefiller ABs kundmottagning eller vid beställning/kontakt via e-post.

Personuppgifter i form av bilder lämnas av kund vid beställning av någon av aduo/Storefiller

ABs beställningstjänster.


Exempel på personuppgifter som sparas vid registrering är: Namn, adress, e-postadress och

mobilnummer.


Personuppgifter från aduo/Storefiller AB

Personuppgifter från cookies som samlar in information på och från din webbläsare.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vid beställning med försändelse delas vissa personuppgifter till leverantörer av

transporttjänster.


Exempel på leverantörer av transporttjänster är Schenker och DHL.

Exempel på personuppgifter som delas är namn och adress.


Personuppgifter kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålet

som de från början samlades in för.


Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Hantering av beställningar

För att kunna hantera beställningar via aduo/Storefiller ABs kundmottagning .


Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Leverera beställd produkt eller tjänst
 • Avisera om färdig beställning
 • Kontakt angående en beställning
 • Identifiera dig vid utlämning av beställning

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • Namn

Integritestpolicy aduo/Storefiller AB

 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)

Tillhandahålla konton

För att kunna erbjuda och hantera konton som är kopplade till aduo/Storefiller ABs

beställningstjänster behöver aduo/Storefiller AB behandla personuppgifter.


Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Ge dig behörighet att logga in
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Ge möjlighet att administrera val av integritetsinställningar

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
 • Lösenord

Fullgöra rättsliga förpliktelser

För att följa de rättsliga förpliktelser och efterleva gällande lagar behöver Aduo/Storefiller

AB behandla personuppgifter.


Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Följa bokföringslagen
 • Upprätta ett köpeavtal för distanshandel

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
 • Betalinformation
 • Orderinformation
 • Fakturanummer

Informera och marknadsföra

För att informera och marknadsföra till Aduo/Storefiller AB kunder behöver Aduo/Storefiller

AB behandla personuppgifter.


Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Skicka viktig information via e-post
 • Marknadsföra via e-post

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • E-postadress

Analysera och förbättra

För att kunna förbättra aduo/Storefiller AB.se och Aduo/Storefiller ABs beställningstjänster

behöver Aduo/Storefiller AB behandla personuppgifter.


Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Förbättra användarupplevelsen

Integritestpolicy aduo/Storefiller AB


 • Optimering av webbplatsen
 • Beställningstjänsterna skall fungera korrekt

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • Sessioncookie

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter i ett konto

aduo/Storefiller AB lagrar personuppgifter så länge som en aktiv kundrelation finns, dvs 12

månader från det att en order kommit. Därefter kommer personuppgifter kopplade till ett

konto att tas bort. Det går att administrera huruvida ett konto skall tas bort eller inte på

aduos hemsida.


Personuppgifter i en faktura

Utöver personuppgifter kopplade till ett konto sparas personuppgifter kopplade till en

fordran i 7 år enligt bokföringslagen.


Hur aduo/Storefiller AB skyddar dina personuppgifter

aduo/Storefiller AB vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som

krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att

obehöriga får tillgång till dem. Vi arbetar kontinuerligt med våra interna system för att

upprätthålla och förbättra kundens säkerhet.


Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut alla personuppgifter vi har sparat om dig.


Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga.


Rätt att bli bortglömd (radering)

Du har rätt att få dina personuppgifter och ditt konto raderat. Undantaget är

personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs

enligt bokföringslagen.


Om du vill radera ditt konto hos oss så mejla ditt önskemål på info@aduo.nu.


Fastställelse av integritetspolicy

Integitetspolicyn är fastställd av aduo/Storefiller AB och gäller från om med 25 maj 2018.

Tillbaka